Uslovi korišćenja

Ukoliko primetite, pri isporuci, da je paket vidno oštećen, niste u obavezi da ga primite.

Lampica garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Ukoliko ste dobili proizvod koji nije u funkciji, u obavezi ste da nas obavestite u roku od 3 dana. A mi ćemo Vam u što kraćem roku rešiti problem o našem trošku.

Ako je oštećenje nastalo prilikom neadekvatnog rukovanja, reklamacija ne važi.